Υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Τίτλος έργου: Ανάπτυξη ολιστικής μεθοδολογίας για την εξακρίβωση της γνησιότητας, για την βελτίωση της ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων για την προστασία των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία

Ακρωνύμιο: ΒΑΚΧΟΣ

Ημερομηνία: 16/6/2020 έως 15/6/2023

Περιγραφή: Το παρόν έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αξιόπιστου προσδιορισμού εξακρίβωσης γνησιότητας/νοθείας οινικών προϊόντων (οίνος, ξύδι από κρασί, βιολογικό ξύδι, πετιμέζι..) και αποσταγμάτων (τσίπουρο) Με την παραγωγή βελτιωμένων οινικών αποσταγμάτων και οινικών παραγώγων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να νιώθει ασφάλεια για την ποιότητα του προϊόντος και των χαρακτηριστικών που το συνοδεύουν. Ειδικότερα τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν:

1. Νέα Βελτιωμένα προϊόντα, πιστοποιημένης προέλευσης και ποιότητας.

2. Τράπεζα επιλεγμένων Δειγμάτων Ελληνικών οινικών αποσταγμάτων και προϊόντων.

3. Βάση ισοτοπικών και φασματοσκοπικών δεδομένων αποτελούμενη από πλήθος παραμέτρων και μεταβολικών δεικτών των Ελληνικών τσίπουρων και όξους.

4. Ολοκληρωμένη μέθοδος ελέγχου.

5. Υιοθέτηση καινούργιων, ανταγωνιστικών μεθόδων από την Πολιτεία για την εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων.

6. Αύξηση της οικονομίας με την πάταξη του παρεμπορίου.

7. Διάχυση των αποτελεσμάτων.