Πιστοποιήσεις

Για την εξασφάλιση της άψογης λειτουργίας, ποιότητας και ασφάλειας η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει αυστηρά, πιστοποιημένα συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας & Ασφάλειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 ΙSO 22000:2018 και IFS (International Food Standard). Έχει επίσης άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την διεξαγωγή των ελέγχων. 

  • 14-03-2023 - επαναπιστοποίηση κατά IFS Version 7 (Higher Level with a score of 98,25%)
  • 06-02-2021 - επαναπιστοποίηση κατά ISO9001:2015 (Το Χημικό Εργαστήριο της εταιρείας) 
  • 27-01-2021 - πιστοποίηση με την καινούργια έκδοση του πρότυπου ISO 22000:2018

Επίσης τα προϊόντα της εταιρείας που κατευθύνονται στο Ισραήλ διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση Kosher.