Πιστοποιήσεις

Για την εξασφάλιση της άψογης λειτουργίας και ποιότητας η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει αυστηρά, πιστοποιημένα συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΙSO 22000 και IFS (International Food standards), καθώς επίσης έχει άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για την διεξαγωγή των ελέγχων. 

  • 2001 - πιστοποίηση κατά ΙSO9001: 2000
  • 2005 – πιστοποίηση κατά HACCP 
  • 2005- Πιστοποίηση IFS (International Food standarts) – Higher Level με σκορ 98%
  • 2009 – πιστοποίηση κατά ISO 22000

Επίσης τα προϊόντα της εταιρείας που κατευθύνονται στο Ισραήλ διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση Kosher.